لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12644

خاطرات یوتاب (۲۳) – میهمانی و بحث دینی

356

یوتاب و دکتر نادری به میهمانی منزل خواهر دکتر نادری میروند و با پرسشهای آقای جعفری از یوتاب در باره دیانت بهائی روبرو میشوند .