لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12598

قطعه ای از صهبا مطلبی

477

پیش درآمد بیات اصفهان اثر مرتضی نی داوود با اجرای صهبا مطلبی.