لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12579

کافه گپ – شعر فارسی ق۱

356

دسته بندی انوای شعر فارسی یا سبک های شعری موضوع این برنامه است . با پارسا فنائیان و رامان شکیب همراه باشید