لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12521

نماهنگ – مهتاب

150

قطعه ای از رعنا منصور
شعر و آهنگ جمشید باستانی