لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12425

بهاریّه – از پرویز دوائی

273

پرویز دوائی منتقد مشهور سینما از اوّلین کسانی است که بهاریّه به نثر نوشته و بهاریّه های او سال هاست که در مجلّات سینمائی چاپ می شن و بسیار هم طرفدار دارن . از کتاب بازگشت یکّه سوار او بخشی رو انتخاب کردیم