لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12420

با اندیشمندان(۱۷۳) – ایجاد روابط صمیمانه

300

بررسی بخش بیست ونهم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته ی خانم جوآن بارستو هرناندز. مطلب این هفته : چگونه روابط صمیمانه باید بین اعضاء خانواده ایجاد کرد ؟