لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12392

نقطه سر خط – دلنوشته

153

در نقطه ­سرخط امروز، باهم فلش­ بکی می­زنیم به چهارسال پیش تا ببینیم که در آستانه­ ی نوروز۱۳۹۱ با هم چه حرف­هایی زده بودیم و این حرف­ها چقدر می­توانند حرف­های همین امروز هم باشند.