لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12351

کافه گپ – خیانت (ق۴ و پایانی)

232

پارسا فنائیان و خانم روحی وحید در این قسمت برای آخرین بار به موضوع خیانت خواهند پرداخت.