لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12350

شنیدنیهای رسانه ای -۴۰۰

204

– ۸ مارس روز جهانی زن.
– دستگیری چند بهایی باز هم نزدیک به نوروز.
– گزارش جدید احمد شهید و انتقاد علیه اقدامات حکومت جمهوری اسلامی علیه بهاییان و اعدام نوجوانان.
– آرامگاه عمر خیام به فهرست مفاخر معماری ایران اضافه شد.
– روزانه۵۰ نفر کشته و۱۰۰ نفر معلول در تصادفات جاده ای در ایران – نقل قول این هفته از آرش صدقی.