لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12342

فیلم – سفر پر فروغ ق۵ و پایانی

361

عبدالبها در آمریکا ۱۹۱۲ میلادی. پیام آور صلح، چشم اندازی جدید برای آمریکا به ارمغان می آورد. بخش پایانی