لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12329

با اندیشمندان(۱۷۲) – بعد از ازدواج

230

بررسی بخش بیست وهشتم از کتاب عشق رابطه جنسی وزندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته ی خانم جوآن بارستو هرناندز. مطلب این هفته : پس از ازدواج چه باید کرد تا زندگی مشترک محکم و پا بر جا بماند؟