لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12288

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۸

282

پروژه غزاله به دانش آموزان دبیرستانی کمک می کنه تا استعدادها و تواناییهای خودشون رو بشناسن و بتونن چشم اندازی برای زندگی و حرفه آینده شون داشته باشن.
امروز نظرات تعدادی از این جوونها رو باهاتون در میون می ذاریم.