لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12287

یکصد و نود – معابد بهائی

358

آیا معابد میتوانند وسیله‌ای برای اتحاد ادیان باشند؟