لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12284

فصل مشترک – مبارزه با تنهایی

236

برای مبارزه با تنهایی چه راهکاری را باید برگزید؟ شاید تماشای مستند کوتاه “باحال‌ ترین خونه محل” تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.