لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12277

نقطه سر خط – پند نامه

201

زندگی به شکل گریز ناپذیری سخته. امّا چیزهای خوب و دلنشین هم کم نیست؛ هر وقت توی چاه غم فرو می رفتی، می تونی مثل «طناب» بهشون چنگ بندازی و بیای بیرون. یادداشت «طناب­ها» به این موضوع می­پردازه.