لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12271

خبرنگار- روزه؛ ضرورتی برای سلامت جسم یا روح؟

281

گفتگو با سهیل کمالی، پژوهشگر در زمینۀ ادیان و خاورمیانه.