لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12236

فیلم – سفر پر فروغ ق۴

875

عبدالبها در آمریکا ۱۹۱۲ میلادی. پیام آور صلح، چشم اندازی جدید برای آمریکا به ارمغان می آورد.