لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12226

با اندیشمندان(۱۷۱) – مشورت زن و شوهر با هم ق۳

212

بررسی بخش بیست وهفتم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. ادامه بحث هفته گذشته درباره مشورت خانوادگی که حاصل مشورت الفت بیشتر بین زن و شوهر است .