لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12206

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۷

284

یکی از دوستان لیلا به نام غزاله برنامه ای رو طراحی کرده که در اون به هزاران دانش آموز دبیرستانی کمک می شه.