لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12183

آینه – مسمومیّت گلّه

283

چطور میشه یه عدّه ای عقلشونو بدن دست یه عدّه ی دیگه