لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12175

خبرنگار- نمایش “عشق آباد” و گروه تآتر شهر

359

گفتگو با شهره عاصمی، نویسنده، ژورنالیست و کارگردان