لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12174

خاطرات یوتاب(۲۱) – سلول انفرادی

429

بعد از دو ماه که یوتاب در سلّول انفرادی زندانی بود توانست با اعضاء خانواده اش و دکتر نادری ملاقات داشته باشد.