لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12162

سخنرانی – مشکلات زندگینامه نویسی ق۳ و آخر

351

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان ” مشکلات زندگینامه نویسی در ایران – روایت طاهره قرّه العین ” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو امریکا توسّط دکتر فرزانه میلانی ارائه شد.