فیلم – سفر پر فروغ ق۳

478

عبدالبهاء در آمریکا ۱۹۱۲ میلادی. پیام آور صلح، چشم اندازی جدید برای آمریکا به ارمغان می آورد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12139