لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12129

با اندیشمندان(۱۷۰) – مشورت زن و شوهر باهم ق۲

327

بررسی بخش بیست و ششم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. ادامه بحث هفته گذشته نقش مشورت در ایجاد تفاهم و همدلی در زندگی مشترک و شرایط آن.