لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12084

گزارش – نمایشگاه مجموعه “آزادی: دایره ها، ستاره ها و زنان”

288

نمایشگاه آثار هنری فهیمه وحدت در دانشکده هاورد کاونتی در ایالت مریلند در امریکا در ارتباط با حقوق بشر بخصوص حقوق زنان و کودکان.