لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12082

نقطه سر خط – پند نامه ق۱

217

بخش اول یادداشت «به پسرک»، که در واقع نامه­ ی سرگشاده­ ای است خطاب به پسرکی تازه متولد شده؛ حاوی پندهایی درباره­ ی زندگی.