لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12053

این روزها به یاد تو- به یاد عیسی سحرخیز

197

روزنامه نگار و فعّال سیاسی