لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12047

معماران صلح – محمّد البرادعی ق۲

225

در این قسمت هم مثل برنامه‌ی هفته‌ی پیش هومن عبدی به زندگی محمدالبرادعی رئیس وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌پردازد. به دوره‌ی سوم دبیر کلی او دریافت جایزه‌ی نوبل.