لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12047

معماران صلح – محمّد البرادعی ق۲

89

در این قسمت هم مثل برنامه‌ی هفته‌ی پیش هومن عبدی به زندگی محمدالبرادعی رئیس وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌پردازد. به دوره‌ی سوم دبیر کلی او دریافت جایزه‌ی نوبل.