لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12024

با اندیشمندان(۱۶۹) – نقش وفاداری قسمت آخر و نقش مشورت در زندگی

262

بررسی بخش بیست و پنجم از کتاب عشق رابطه جنسی وزندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.ادامه بحث هفته گذشته راه های جلو گیری از خیانت به همسرونقش مشورت زن وشوهر باهم در الفت بینشان .