لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12006

فصل مشترک – فلسفهٔ تغییر

300

برای تغییر جهان با چه روحیه‌‌ای باید جلو رفت؟ شاید تماشای فیلم کوتاه Switch تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.