لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11991

شاید شنیده باشید(۱۰۷) – ق۳

241

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء