لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11971

خاطرات یوتاب(۱۹) – دستگیری

287

دختر دائی یوتاب و چند تن از بهائیان دیگری که در مؤسّسه علمی آزاد خدمت میکردند دستگیر میشوند.