لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11965

دوازده فانوس(۱۲) – صلح عمومی و محکمه کبرای بین المللی

263

شعله های آتش جانسوز جنگ و اختلاف هر روز بیشتر می شود ولی تا به کجا؟