لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11923

با اندیشمندان(۱۶۸)- نقش وفاداری در زندگی ق۴

326

بررسی بخش بیست و چهارم از کتاب عشق رابطه جنسی وزندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.ادامه بحث هفته گذشته راه های جلو گیری از خیانت به همسر