لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11912

فیلم – سفر پر فروغ ق۱

2757

عبدالبهاء در آمریکا ۱۹۱۲ میلادی. پیام آور صلح، چشم اندازی جدید برای آمریکا به ارمغان می آورد.