لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11911

گفت‌وگو – آئین بهائی و آفرینش واقعیتی نوین ق۲

703

گفتگوی دکتر معین افنانی با دکتر عرفان ثابتی، پژوهشگر حوزه فلسفه، دین و جامعه‌شناسی، پیرامون واقعیت اجتماعی مطلوب از دیدگاه دیانت بهائی و فعالیتهای جامعه بهائی در ایجاد آن.