لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11862

نقطه سر خط – یادداشت

181

نگاهی گذرا به ماجرای آتش زدن عروسک های باربی در یک مدرسه دخترانه و مرور یادداشت «غروب کذایی کودکی» که به همین موضوع می پردازد.