خاطرات یوتاب(۱۸) – مراجعت به وطن

دکتر نادری که به آلمان رفته بود پس از آنکه خانواده اش از یوتاب برای ازدواج با او خواستگاری میکنند به ایران بر میگردد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11850