لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11837

سخنرانی- جهان اندیشگی حافظ ق۳

287

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان ” جهان اندیشگی حافظ ” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر آرش نراقی ارائه شد.