لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11835

این روزها به یاد تو- به یاد شهروندان بهائی در استان گلستان

211

۲۴ شهروند بهائی که در مجموع به ۱۹۳ سال حبس محکوم شدند.