لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11815

گزارشی از فستیوال موسیقی

1720

گزارشی از فستیوال موسیقی در نیویورک که در آن هنرمندانی منتخب از سراسر دنیا حضور داشتند. صهبا مطلبی نوازنده برجسته تار از ایران نماینده خاورمیانه در این فستیوال بود.