لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11791

کوچۀ فرهنگ، پلاک هفت – منیرو روانی‌ پور

137

این هفته تقدیم میشود به منیرو روانی‌ پور نویسندهٔ برجستهٔ ایرانی‌.