لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11768

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۳

310

در این قسمت با زوج فوق العاده و دوست داشتنی آشنا می شیم به نامهای هدی و اوموندی. با وجود اینکه هر دوی اونها از پیش زمینه های کاملا متفاوت فرهنگی و مذهبی برخوردارن اما با دیدن این دو میشه به معنای واقعی وحدت درکثرت پی برد.