لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11727

کافه گپ – جامعه سازی ، جامعه بهائی ق۸

193

در برنامه‌ی این هفته‌ی کافه گپ، نسیم مهرآیین در گپ و گفت با پارسا فنائیان به کلاس‌های اطفال خواهد پرداخت.