لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11710

Nomad Dancers – نماهنگ

270

رقص خانم آنی از گروه Nomad Dancers با موسیقی گروه دستان.