لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11708

کنفرانس انجمن ادب و هنر ایران

893

گزارشی از نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران که از ۲۶ تا ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ در لندن تشکیل شد.