لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11690

شاید شنیده باشید(۱۰۴) – ق۳

169

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء