لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11677

یکصد و نود – پناهجویی

306

آیا اتحاد کشور‌ها نمی‌تواند زمینه ساز حل بحران پناهجویی باشد؟