لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=11675

نماهنگ – شادی طلوعی والاس

254

ترانه ای برگرفته از یکی از آثار بهایی با اجرای شادی طلوعی والاس .